Projekt Kardeljeva ploščad

Studia za razvoj javnega prostora
Mentor: doc. Inge Kalan Lipar 

Studia za scenografijo
Mentor: doc. Ivo Koritnik

Studia za razvoj notranje opreme javnega prostora
Mentor: prof. Nada Matičič, viš. pred. Petra Kocjančič              

Študenti: Žiga Flajnik, Demetra Jarc, Katja Kobal, Eva Šintler, Pija Velkovrh, Nina Vidmajer, Teja Koren, Ingrid Kolenc, Maja Zupanc, Ajda Kecelj, Celine Škerl, Anamarija Čuden, Neža Cugmas, Vita Brovč, Monika Plemelj, Kandida Bitežnik, Špela Bogataj, Lara Vita Klinc, Kaja Kolar, Karin Leban, Lara Tominec

Na Fakulteti za dizajn so študenti drugega letnika v sklopu Studia za razvoj javnega prostora, Studia za scenografijo in Studia za razvoj notranje opreme javnega prostora, na osnovi trajnostnega načrtovanja in trenutnih predlaganih smernicah pripravili konceptualne rešitve prenove Kardeljeve ploščadi za Bežigradom, kjer se nahaja več različnih fakultet, srednjih šol, študentskih domov in drugih javnih poslopij, zaradi katerih je to območje zelo obiskano.
Cilj projekta je privabiti ljudi, združiti rekreacijo, sprostitev in estetski doživljaj v celoto, ki bo namenjena vsem generacijam.

Avtorji projekta: Žiga Flajnik, Demetra Jarc, Katja Kobal, Eva Šintler, Pija Velkovrh, Nina Vidmajer

Kandida Bitežnik, Špela Bogataj, Lara Vita Klinc, Kaja Kolar, Karin Leban, Lara Tominec

Neža Cugmas, Vita Brovč, Monika Plemelj, Anamarija Čuden

Teja Koren, Ingrid Kolenc, Maja Zupanc, Ajda Kecelj, Celine Škerl

STUDIO III – notranja oprema javnih objektov (Hotel)

Študenti: Kaja Štucin, Tjaša Furlan, Nik Andoljšek Poljka, Maja Rabič, Tajda Lepener, Kaja Urankar, Kuhar Bogomila, Ostanek Marko

Mentor: prof.dr. Jasna Hrovatin

Študenti tretjega letnika so pri predmetu Studio III zasnovali opremo hotela, kjer so za inspiracijo vzeli Nika Kralja ob sočasnem upoštevanju strategije Slovenije do leta 2030. Tako so temeljne oblikovalske nazore Nika Kralja ( racionalna estetika, inovativnost, funkcionalnost, iskrenost pri uporabi materialov…), poskušali kombinirati s strategijo Slovenije (zelena, ustvarjalna, pametna). Vsaka skupina študentov je morala izbrat filozofijo hotela, znotraj katere so definirali: ciljno skupino, cenovni razred in posebnosti s katerimi se bo hotel diferenciral od konkurence.

STUDIO III – notranja oprema javnih objektov (Čebelnjaki v zaporih)

Študenti: Amadej Bezovšek, Nik Andoljšek Poljka, Maja Rabič , Iva Pehar, Noel Žužić, Martina Dorić, Matic Pestotnik, Gašper Runovc, Katarina Klim, Tom Zupan, Lara Nikolič

Mentorja: prof. dr. Jasna Hrovati, Gorazd Trušnovec

Študenti tretjega letnika smeri Notranja oprema, so v šolskem letu 2020/21 sodelovali v pilotnem projektu MEDENA CELICA – čebelarjenje v zaporu. Zasnovali so 16 krajinskih ureditev in platformo za urbane čebelnjake znotraj ženskega zapora na Igu. Zmagovalna zasnova, ki je že realizirana, bo namenjena poučevanju zapornic o čebelarjenju in izvedbi delavnic v ta namen. Študenti so se pri svojih zasnovah oprli na tradicijo in sodobne potrebe urbanega čebelarjenja.

Studio III – poletni semester (VRTEC)

Študenti: Tom Zupan, Lara Nikolič, Laura Čeh, Bogomila Kuhar, Marko Ostanek, Amadej Bezovšek, Tajda Lepener, Kaja Urankar

Mentor: prof.dr. Jasna Hrovatin

Študenti so si pri nalogi »Vrtec« lahko izbrali ali bodo delali opremo vrtca ali pa bodo oblikovali opremo za vrtce s karakteristikami industrijskega izdelka. Prvi so lahko zasnovali opremo na danem tlorisu, obstoječega vrtca PedenPed, lahko pa so se poglobili tudi v projektiranje tlorisa in s tem posegli tudi na področje arhitekturnega snovanja.

STUDIO III – poletni semester (FRIZERSKI SALON)

Študenti: Tneja Ferenc, Katarina Hudelja, Aljaž Krajnc, Nik Andoljšek Poljka, Ina Kotnik, Anna Jalševac, Tajda Lepener In Kaja Urankar

Mentor: prof.dr. Jasna Hrovatin

Študenti tretjega letnika so v poletnem semestru delali opremo frizerskega salona. Za podlago so dobili tloris novozgrajenega objekta namenjenega salonu. Zaželeno pa je bilo, da ne uporabijo ta tloris, ampak si sami poiščejo tloris salona, ki ga na primer obiskujejo in v pogovoru z lastniki salona naredijo svoj prvi projekt, ki bo šel morda v realizacijo. Tako so si mnogi pridobili izkušnje in svojo prvo referenco. V primeru, da je bilo v skupini več študentov, so morali realizirati poleg frizerskega salona še masažni salon ter prostore za pedikuro in manikuro.

Vodenje multidisciplinarnega projekta (Podjetje multidisciplinarnega produkta)

Študenti: Iva Davidovič, Fia Rus, Črt Vučko, Klavdija Maček, Andreja Terčelj, Katja Žist, Mirna Mikulic, Ana Šček, Suzana Čolic, Diellza Salihu, Diellza Gashi, Arta Bytyqi

Mentorji: prof. dr. Jasna Hrovatin, izr. prof dr. Jordan Berginc

Vsebina naloge, ki so jo dobili študenti je sinteza in nadgradnja vseh pridobljenih znanj z oblikovnega in razvojno tehnično ter podjetniškega stališča. Delo je potekalo v interdisciplinarnih timih in po potrebi v sodelovanju z zunanjimi strokovnjaki.
Študenti so morali izdelati design brif za lastno dejavnost oziroma izdelek, ki bi ga lahko tržili po končanju študija. Nalogo je bila zasnovana po korakih značilnih za design thinking (pridobivanje iformacij vključno z raziskavo trga in potreb potencialnih uporabnikov, generiranje idej s pomočjo različnih metod, vitki okvir, hitri prototip in testiranje, korekture, tehnični načrti, CGP, promocijski film).
Tekom študijskega predmeta so izdelali poglobljen poslovni načrt za novo podjetje multidisciplinarnega produkta in ga v zaključku tudi predstavili v konceptu ”Pitchinga”.

STUDIO ZA OBLIKOVANJE POHIŠTVA
zimski semester 2020/ 2021

Študenti: Kaja Žist, Klaudija Maček, Suzana Colič, Terčelj Andreja

Mentorj: prof. dr. Jasna Hrovatin

Študenti so morali izbrati nov (razvit v zadnjem času) material in z njim oblikovati inovativen izdelek, ki rešuje problem iz vsakdanjega življenja. Pri tem so morali razmišljati tudi o posebnostih konstrukcije in tehnologije.

STUDIO III. NOTRANJA OPREMA JAVNIH OBJEKTOV, 3 letnik 2020/21
Idejna zasnova POSLOVNIH PROSTOROV SERMIN v Kopru

Študenti: Tajda Lepener in Kaja Urankar

Mentor: doc. Mojca Perše

Idejni projekt je nastal v sodelovanju z gradbenim podjetjem MAKRO 5 GRADNJE d.o.o. in podjetjem AB3 d.o.o., ki proizvaja in prodaja pohištvo. Študentje so na podlagi danega tlorisa Poslovne stavbe Sermin, umestili različne administrativne dejavnosti, ki bi se lahko odvijale na dani lokaciji . Oblikovali so funkcionalne tlorisne rešitve poslovnih prostorov z uporabo pohištva podjetja AB3 in ustvarili različne primere interjerjev za bodoče investitorje.

Svetloba v čipki

Študenti: Aleksandra Lazić, Manca Udovič, Nadja Arhar, Urška Kitak, Iva Berendijaš, Tjaša Bolčina, Vita Brovč, Anamarija Čuden, Demetra Jarc, Teja Koren, Nika Korez Meh, Urška Laznik, Brina Lukić, Monika Plemelj, Kristina Stepan, Urška Savšek, Vesna Čas, Josip Babić, Kandida Bitežnik, Špela Bogataj, Ajda Kecelj, Lara Vita Klinc, Katja Kobal, Kaja Kolar, Ingrid Kolenc, Karin Leban, Luka Vesel, Mana Marko, Žan Luka Mlinar, Neža Cugmas, Eva Šintler, Ana Šuperger, Lara Tominec, Nina Vidmajer, Maja Zupanc

Letnik in smer študija: 2. letnik, Tekstilije in oblačila, Notranja oprema

Mentorici: doc. Jana Mršnik, doc. Tamara Hajdu

Pomoč: RogLab (laserski izrez), Maori (Trevira CS)

Foto: avtorji (študenti FD)

Razstava: Bienale tekstilne umetnosti, BIEN 2021, 26.5.-14.8.2021, Rovi pod starim Kranjem, Medprostor Layerjeve hiše, Izložba Kèlekè, Izložba Turistično informacijskega centra, Klet Mestne hiše Gorenjskega muzeja, Kranj

Kranjski rovi so predstavljali likovno in vsebinsko izhodišče pri oblikovanju tekstilnega svetlobnega telesa. Študenti so raziskovali tehniko laserskega reza, s katerim so iz ognjevarne tekstilije Trevira CS izdelali čipko. Črna in bela barva tekstilnega materiala na eni strani ilustrirata temačnost obdobja, v katerem je bilo zaklonišče zgrajeno, po drugi strani pa navdajata z upanjem v svobodo.

Sodobne interpretacije čipke kot »luknjičaste tvorbe« so rezultat samostojnih in osebnih pristopov k oblikovanju vzorca, preko katerega je vsak študent na sebi lasten način ilustriral elemente in vsebine te podzemne kranjske znamenitosti. Nastale svetlobne kreacije so funkcionalni in uporabni izdelki, ki poleg tematske vsebine vsak zase predstavljajo študentov avtorski podpis, njegov odnos do estetike ter način razumevanja tekstila kot ustvarjalnega medija. Pri projektu so sodelovali tako študenti oblikovanja tekstilij kot tudi notranje opreme, kar je pripomoglo k pestrosti pristopov in raznolikosti značajev posameznih izdelkov ter same obravnave in uporabe tekstilnega materiala.

Razstava: Ustvarjalni prepleti 2020/21, 19.10.-14.11.2021, Galerija Društva likovnih umetnikov Ljubljane – DLUL, Ljubljana

Projekt Tacenska

Studio za razvoj notranje opreme III
Mentor: doc. Mojca Perše, viš. pred. Petra Kocjančič

Študenti: Demetra Jarc, Kaja Kolar, Eva Šintler, Celine Škerl, Anamarija Čuden, Neža Cugmas, Vita Brovč, Monika Plemelj, Katja Kobal, Zala Petrič, Tana Rošič, Ula Virant, Ajda Kecelj, Ingrid Kolenc, Teja Koren, Maja Zupanc

V prvem semestru drugega letnika študenti v sklopu Studia za razvoj notranje opreme III obravnavajo hišo izdelano do tretje podaljšane gradbene faze.  Ukvarjajo se s fleksibilnim oblikovanjem tlorisov in premiki kot notranjo transformacijo z ozirom na program, bivalne razmere, vsebino in ciljno skupino znotraj vrstnih hiš na Tacenski cesti 71.

Demetra Jarc, Kaja Kolar, Eva Šintler, Celine Škerl

Anamarija Čuden, Neža Cugmas, Vita Brovč, Monika Plemelj

Katja Kobal, Zala Petrič, Tana Rošič, Ula Virant

Ajda Kecelj, Ingrid Kolenc, Teja Koren, Maja Zupanc